Αρχική   Χάρτης   Επικοινωνία Στατιστικά

 

SIMULATOR - Πρόγραμμα

 

 

ΕΝΤΥΠΟ

 "ΕΝΩΣΗΣ"

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

"ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ"

ΝΣΚ ΚΛΑΔΙΚΕΣ

ΠΑΜΕ

ΠΕΣ-ΝΑΤ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

e - ΠΕΜΕΝ 

 

Εισαγωγή μελών

Username

Password

 

 Απογευματινό Πρόγραμμα παρακολούθησης

Engine-room Resource Management (ERM) Evening Schedule

 

MON

ΔΕΥ

1500 - 1630

Welcome. About the program

1630 - 1700

Break for coffee

1700 - 1830

Engine-room Resource Management

1830 - 1900

Break for coffee

1900 - 2030

Introduction in Simulator Module System Transas 5000

2030 - 2100

Break - finish

TUE

ΤΡΙ

1500 - 1630

Simple exercises for Engine Faults in F-Sea situation. Application in FW, SW, FOS, LO, EXH, OFS,FOT systems

1630 - 1700

Break for coffee

1700 - 1830

Simple exercises for Electrical Faults in F-Sea simulation. Application in DG, SG, TG, EG, ES, SYNCH systems.

1830 - 1900

Break for coffee

1900 - 2030

Simple exercises for Auxiliary Faults in F-Sea simulation. Application in SP, BFS, TG, SCP, BS, BW, SG,CO2,PC,AC.

2030 - 2100

Break - finish

WED

ΤΕΤ

1500 - 1630

Exercises with Engine and Electrical Faults

1630 - 1700

Break for coffee

1700 - 1830

Exercises with Engine and Auxiliary Faults

1830 - 1900

Break for coffee

1900 - 2030

Exercises with Electrical and Auxiliary Faults

2030 - 2100

Break - finish

THU

ΠΕΜ

1500 - 1630

Start the engine from dead situation with electrical power

1630 - 1700

Break for coffee

1700 - 1830

Start the engine from dead without electrical power

1830 - 1900

Break for coffee

1900 - 2030

The F-Sea situation.

The Dock situation

The stand-by situation

2030 - 2100

Break - finish

FRI

ΠΑΡ

1500 - 1630

Some common complex situations with Engine, Electrical and Auxiliary faults simultaneous

1630 - 1700

Break for coffee

1700 - 1830

Procedure of Shutdown, slowdown, starting Failure. Oil mist detector

1830 - 1900

Break for coffee

1900 - 2030

Steam generator - steam turbine malfunction - auto - manual - diesel generator - Refrigerating plant problems recharging.

2030 - 2100

Break - finish

 

Πρωϊνό Πρόγραμμα παρακολούθησης

Engine-room Resource Management (ERM) Morning Schedule

 

MON

ΔΕΥ

0900 - 1030

Welcome. About the program

1030 - 1100

Break for coffee

1100 - 1230

Engine-room Resource Management

1230 - 1300

Break for coffee

1300 - 1330

Introduction in Simulator Module System Transas 5000

1330 - 1500

Break - finish

TUE

ΤΡΙ

0900 - 1030

Simple exercises for Engine Faults in F-Sea situation. Application in FW, SW, FOS, LO, EXH, OFS,FOT systems

1030 - 1100

Break for coffee

1100 - 1230

Simple exercises for Electrical Faults in F-Sea simulation. Application in DG, SG, TG, EG, ES, SYNCH systems.

1230 - 1300

Break for coffee

1300 - 1330

Simple exercises for Auxiliary Faults in F-Sea simulation. Application in SP, BFS, TG, SCP, BS, BW, SG,CO2,PC,AC.

1330 - 1500

Break - finish

WED

ΤΕΤ

0900 - 1030

Exercises with Engine and Electrical Faults

1030 - 1100

Break for coffee

1100 - 1230

Exercises with Engine and Auxiliary Faults

1230 - 1300

Break for coffee

1300 - 1330

Exercises with Electrical and Auxiliary Faults

1330 - 1500

Break - finish

THU

ΠΕΜ

0900 - 1030

Start the engine from dead situation with electrical power

1030 - 1100

Break for coffee

1100 - 1230

Start the engine from dead without electrical power

1230 - 1300

Break for coffee

1300 - 1330

The F-Sea situation.

The Dock situation

The stand-by situation

1330 - 1500

Break - finish

FRI

ΠΑΡ

0900 - 1030

Some common complex situations with Engine, Electrical and Auxiliary faults simultaneous

1030 - 1100

Break for coffee

1100 - 1230

Procedure of Shutdown, slowdown, starting Failure. Oil mist detector

1230 - 1300

Break for coffee

1300 - 1330

Steam generator - steam turbine malfunction - auto - manual - diesel generator - Refrigerating plant problems recharging.

1330 - 1500

Break - finish