Αρχική   Χάρτης   Επικοινωνία Στατιστικά  Είσοδος

 

Ναυτική Νομοθεσία

ΑΕΝ

ΠΕΜΕΝ

ΚΕΣΕΝ

 

Νομοθεσία

Δελτία τύπου

ΠΕΜΕΝ

Τρόπος Εγγραφής σε ΑΕΝ

Τεχνικά Σεμινάρια

Τρόπος εγγραφής

Ημερομηνίες ειδικών σχολείων

Νομοθεσία

Αποφάσεις Γ.Σ. ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧ

 

 

ΕΝΤΥΠΟ

 "ΕΝΩΣΗΣ"

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

"ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ"

ΝΣΚ ΚΛΑΔΙΚΕΣ

ΠΑΜΕ

ΠΕΣ-ΝΑΤ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

e - ΠΕΜΕΝ 

 

Εισαγωγή μελών

Username

Password

 

 

Νομοθεσία

03.06.2019

Υπουργική Απόφαση αριθ. 2231.2-13/39590

Έγκριση του Κανονισμού σπουδών των ΑΕΝ

10.12.2018

Π.Δ 108/2018

Τροποποιήσεις STCW για πλοία με Διεθνή Κωδικό IGF

13.11.2018

Υπουργική Απόφαση αριθμ. 2812.50/81625/2018

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για επίδομα σίτισης στις ΑΕΝ.

05.07.2018

Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 2821.28-19/49692/2018

Προϋποθέσεις απόκτησης στεγαστικού επιδόματος για σπουδαστές ΑΕΝ.

04.10.2017

Απόφαση Υπουργ. Οικονομικών Ναυτιλίας και Αιγαίου Αριθμ.2232.14-9/68607

Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης Πρωτοετών σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου,

ετών 2016-2021

18.09.2017

Υπουργική Απόφαση αριθ. 2233.1-34/64903/2017

Τροποποίηση της Υπουργικής απόφασης Οργάνωση, λειτουργία, σύνθεση, των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης με τα διδασκόμενα στις ΑΕΝ/Μηχανικών.

29.09.2016

Υπουργική Απόφαση αριθ. 2231.2-31/81636/2016

Τροποποίηση συμπλήρωση του Κανονισμού Σπουδών του ειδικού τμήματος υποψηφίων Πλοιάρχων Γ και Μηχανικών Γ Ειδικό τμήμα Ηλεκτρολόγων Ε.Ν

29.08.2016

Υπουργική Απόφαση αριθ. 2233.1-34/68860/2016

Οργάνωση λειτουργία Επιτροπής Αντιστοιχίας για απόκτηση διπλώματος Γ Μηχανικού

13.05.2016

Π.Δ 54/2016

Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας Τροποποίηση του Π.Δ 141/2014

04.09.2015

Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας Αριθμ. Πρωτ.2231.3-1/422/2015

Κύρωση Κανονισμού Σπουδών των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Ε.Ν (Κ.Σ/ΚΕΣΕΝ)

02.06.2015

Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας Αριθμ. 3636/04/2015

Προϋποθέσεις αντικατάστασης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας κλάδων προσωπικού καταστρώματος και μηχανής, διπλωμάτων Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. και Πιστοποιητικών προσωπικού Δεξαμενοπλοίων και Επιβατηγών πλοίων, με νέου τύπου Α.Ν.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. STCW 78, όπως αυτή τροποποιήθηκε (Manila 2010).

02.06.2015

Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας Αριθμ. Μ3614.1/02/2015

Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής σπουδαστών σπουδαστριών στις ΑΕΝ για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016

28.05.2015

Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας Αριθμ. Μ3615.4/01/15

Τροποποίηση Συμπλήρωση Κανονισμού Σπουδών των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Ε.Ν (Κ.Σ/ΚΕΣΕΝ)

20.10.2014

Π.Δ 141/2014

Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις. Αντικατάσταση Π.Δ 243/1998

28.08.2014

Π.Δ 103/2014

Καθορισμός θέσεων μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού σε ΑΕΝ και ΚΕΣΕΝ.

04.04.2014

Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου Αριθμ. Μ 3615/02/14

Κατ εξαίρεση Ναυτολόγηση Σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Πρώτης και Δεύτερης Θαλάσσιας Εκπαιδευτικής Περιόδου (σε ανασφάλιστα πλοία)

13.09.2013

Απόφαση Υπουργών Οικονομικών Ναυτιλίας και Αιγαίου Αριθμ.3627/11-10-13

Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης Πρωτοετών σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου,

ετών 2011-2013

10.12.2012

Απόφαση Υπουργείου Ναυτιλίας Αριθμ. Μ 3615.3/01/12

Εγγραφή σπουδαστών στο Β και Δ Διδακτικό Εξάμηνο

14.06.2012

Π.Δ.79/2012

Τροποποίηση STCW 1978 στη Μανίλα 2010

Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978, η οποία κυρώθηκε με το ν.1314/1983, όπως αυτή τροποποιήθηκε.

19.04.2012

Απόφαση ΥΠΑΑΝ Αριθμ. Μ 3615/01/2012

Κατεξαίρεση Ναυτολόγηση Σπουδαστών ΑΕΝ Πρώτης και Δεύτερης θαλάσσιας Εκπαιδευτικής περιόδου.

25.08.2011

- Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης Πρωτοετών σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου, ετών 2008−2010

- Τροποποίηση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) με τη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

27.07.2009

Απόφαση Υπουργείου Παιδείας (Τεύχος Β, Αριθ. Φύλλου 1525) για:

Ισοτιμία πτυχίων Τ.Ε.Ε. με ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

30.03.2006

Ν.3450 /2006

Αναβάθμιση και Αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

(Αναβάθμιση ΑΕΝ).

19.06.2003

Ν.3153/2003

Ναυτική Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

(Ίδρυση ΝΕΚΕ)

14.11.2000

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Μ 3615.3/03/00

Έγκριση Κανονισμού Σπουδών Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών των ΑΕΝ

07.10.1999

Π.Δ. 251/1999

Εκπαίδευση επί πλοίου των σπουδαστών των ΑΕΝ

06.10.1999

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Μ 2115.2/10/1999

Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού ΑΕΝ.

02.09.1998

Ν.2638 /1998

Οργάνωση και λειτουργία της Ναυτικής Εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις. (Ίδρυση ΑΕΝ)

29.08.1998

Π.Δ 243/1998

Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία.

01.02.1993

Π.Δ 12/1993

Αναγνώριση θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοία με σημαία Ε.Ε για απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας.

24.04.1973

Ν.Δ 1383/1973

Περί ιδρύσεως Κέντρων Επιμορφώσεων Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ)

16.10.1972

Β.Δ. 631/1972

Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων.