Αρχική   Χάρτης   Επικοινωνία Στατιστικά

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ

 "ΕΝΩΣΗΣ"

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

"ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ"

ΝΣΚ ΚΛΑΔΙΚΕΣ

ΠΑΜΕ

ΠΕΣ-ΝΑΤ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

e - ΠΕΜΕΝ 

 

Εισαγωγή μελών

Username

Password

 

 

Νομοθεσία - Γενική νομοθεσία

05.04.2018

Ν.4532/2018

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσίας της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις (Ομαδικές απολύσεις ναυτεργατών)

29.11.2017

Ν.4504/2017

Άρθρο 16, περιορισμό της ευθύνης των εφοπλιστών απέναντι σε ναυτικές απαιτήσεις για αποζημιώσεις σε απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες.

Άρθρο 19 παρ.3: ποινή φυλάκισης 1 έτος για συνταξιούχους που εργάζονται χωρίς άδεια.

Άρθρο 19 παρ. 4: διαγραφή από το μητρώο ναυτικών των μακροχρόνια άνεργων.

Άρθρο 76, με όχημα τους δήμους προδιαγράφεται ο τεμαχισμός του δικτύου των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.

Άρθρο 78, οι εφοπλιστές στην επιβατηγό ναυτιλία να μην υποχρεώνονται στην πλήρη εφαρμογή των ΣΣΕ.

Άρθρο 81, διαιωνίζεται η απαράδεκτη κατάσταση των ωρομίσθιων καθηγητών

Άρθρο 94, σε πλοία αναψυχής με ολικό μήκος μέχρι και 24 μέτρα, επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετεί πλήρωμα.

Άρθρο 107, παραπέρα υποβάθμιση του ΚΕΕΠ με ανάθεση ελέγχου και έκδοσης πιστοποιητικών σε νηογνώμονες και σε άλλες ιδιωτικές εταιρείες.

Άρθρο 145, προκλητικό επίδομα σίτισης 600 ευρώ ανά έτος των σπουδαστών των ΑΕΝ.

12.05.2016

Ν.4387/2016

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος. Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

14.08.2015

Ν.4336/2015

Συνταξιοδοτικές διατάξεις. Κύρωση του Σχεδίου Σύμβαση Οικονομικής ενίσχυσης από τον Ε.Μ.Σ και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

16.07.2015

Ν.4334/2015

Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (E.M.S)

02.07.2015

Ν.4331/2015

Άρθρο 50: Προστασία ναυτικής εργασίας

Άρθρο 67: Εξασφάλιση αξιώσεων εργαζομένων κατά κύριου ναυαγίου.

17.11.2014

Υπουργική Απόφαση Αριθμός: 3511.1/17/2014

Καθορισμός της οργανικής σύνθεσης πληρώματος επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

 

28.08.2014

Π.Δ. 103/2014

Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου

 

10.05.2014

Ν.4262/2014

Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

Άρθρο 38: Οι επιχειρησιακές συμβάσεις υπερισχύουν των ΣΣΕ

Άρθρο 39: Οι πλοιοκτήτες καθορίζουν τη διακοπή των δρομολογημένων πλοίων

14.04.2014

Ν.4256/2014

Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις

Απεργοσπαστικός μηχανισμός με καθορισμό πλοίου ασφαλείας

Σύσταση Οίκος Ναύτη Ναυτική Εργασία

07.04.2014

Ν.4254/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΣΤ.3 Καθορισμός Επιχειρησιακών Συμβάσεων Εργασίας

30.10.2013

Υπουργική Απόφαση Αριθμός 400

Άρση της πολιτικής κινητοποίησης των πληρωμάτων των δρομολογημένων Επιβατηγών Οχηματαγωγών και Φορτηγών πλοίων του Εμπορικού Ναυτικού και εξουσιοδότηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου να προβεί σε άρση κάθε άλλου μέτρου που έχει ληφθεί στα πλαίσια της πολιτικής κινητοποίησης.

05.07.2013

Υπουργική Απόφαση Αριθμός 3522.2/08/2013.

Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

21.06.2013

Υπουργική Απόφαση Αριθμός 4113.305/01/2013

Κανονισμοί για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας Υποχρεώσεις Κράτους Σημαίας και Λιμένα.

06.06.2013

Υπουργική Απόφαση Αριθμός 3511.1/13/2013

Καθορισμός της σύνθεσης πληρώματος επιβατηγών πλοίων που εκτελούν πλόες αναψυχής και περιήγησης άνω των τριάντα (30) ν.μ από το λιμένα αφετηρίας έως τον τελικό λιμένα προορισμού συνολικής διάρκειας μικρότερης του εικοσιτετραώρου.

29.04.2013

Ν.4150/2013

Νόμος για την Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις

Άρθρο 23: Γραφείο Σταδιοδρομίας για ΑΕΝ

Άρθρο 29: Καθορισμός οργανικής σύνθεσης Ε/Γ- Ο/Γ πλοίων

24.04.2013

Π.Δ 51/2013

Χορήγηση αδείας για κατ εξαίρεση ναυτολόγηση

Άρθρο 1: 6μήνες υπηρεσία εντός 4ετίας σε πλοίο ίδιου τύπου

05.02.2013

Πρωθυπουργική Απόφαση Αριθμός Υ247

Πολιτική κινητοποίηση των πληρωμάτων των δρομολογημένων Επιβατηγών Οχηματαγωγών και Φορτηγών πλοίων του Εμπορικού Ναυτικού.

05.02.2013

Υπουργική Απόφαση Αριθμός 75

Επίταξη των υπηρεσιών των πληρωμάτων των δρομολογημένων Επιβατηγών Οχηματαγωγών και Φορτηγών πλοίων του Εμπορικού Ναυτικού.

12.11.2012

Ν.4093/2012

Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.

20.09.2012

N.4078/2012

Κύρωση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας

11.04.2012

N.4072/2012

Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 213: Θέματα ΝΑΤ

Άρθρο 215: Απαλλαγή ανέργων εγγεγραμμένων στο ΓΕΝΕ από υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς

Άρθρο 222: Πλήρης απελευθέρωση περιηγητικών πλόων

Άρθρο 225: Εκπαίδευση σπουδαστών των ΑΕΝ και σε μη Ελληνικά πλοία.

22.03.2012

 Ν.4058/2012

Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις.

01/07/2011

Ν.3986/2011

Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 2015

01/07/2011

Ν.3985/2011

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 2015

04.03.2011

Ν.3922/2011

Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις. (Δρομολογήσεις Ακτοπλοϊκών πλοίων)

24.01.2011

Π.Δ. 3/2011

Τροποποίηση του π.δ. 12/1993 Περί προσβάσεως σε θέσεις εργασίας επί Ελληνικών Εμπορικών πλοίων, ναυτικών, υπηκόων Κρατών Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αναγνωρίσεως θαλάσσιας υπηρεσίας που διανύεται από Έλληνες ναυτικούς σε πλοία που φέρουν σημαία Κράτους Μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προς απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας (ΦΕΚ Α΄ 5), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το π.δ. 315/1995 (ΦΕΚ Α΄ 171).

03.09.2010

Ν.3872/2010

Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία με σημαία

τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα και άλ−

λες διατάξεις. (Άρση Καμποτάζ στην κρουαζιέρα

06.05.2010

Ν.3845/2010

Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της

ελληνικής οικονομίας από τα κράτη − μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. (Μνημόνιο)

24.03.2010

ΥΠΟΥΡΓ. ΑΠΟΦΑΣΗ: 35292/12/2010

Διαπίστωση των προϋποθέσεων παροχής προστασίας

και βεβαιώσεως των δικαιουμένων αποδοχών των

εγκαταλειπόμενων από τον πλοιοκτήτη ναυτικών.

15.03.2010

Ν.3833/2010

Προστασία της Εθνικής Οικονομίας. Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

26.01.2010

Ν.3816/2010

Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 11:

Τροποποίηση του Ν.1220/1981 περί εγκατάλειψης στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή Ελλήνων Ναυτικών.

23.05.2003

Π.Δ.152/2003

Περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας των ναυτικών, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 1999/63/ΕΚ και 1999/95/ΕΚ.

12.05.2003

ΥΠΟΥΡΓ. ΑΠΟΦΑΣΗ: 3511.1/13/2003

Τροποποίηση της απόφασης 70004/4009/30-5-1985, περί συνθέσεων πλοίων Αργοσαρωνικού.

ΥΠΟΥΡΓ. ΑΠΟΦΑΣΗ: 3511.1/8/2003

Καθορισμός σύνθεσης πληρώματος των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

ΥΠΟΥΡΓ. ΑΠΟΦΑΣΗ: 3511.1/9/2003

Καθορισμός σύνθεσης πληρώματος των δρομολογημένων επιβατηγών και επιβατηγών τουριστικών κάτω των 30 ν.μ

06.02.2001

Ν.2881/2001

Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις

13.10.1999

Ν.2743/1999

Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις

04.02.1998

Ν.2575/1998

Κεφ. Γ: ΝΑΤ

Άρθρο 4: Θέματα πόρων

Άρθρο 5: Θέματα ασφάλισης

Άρθρο 6: Θέματα διοίκησης και περιουσίας

Κεφ. Δ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Άρθρο 7: Ναυτιλιακά θέματα

Άρθρο 8: Θέματα του Οίκου Ναύτη

Άρθρο 9: Διοικητικά θέματα

18.04.1995

Π.Δ. 122/1995

Διαδικασία εκτέλεσης περιηγητικών ταξιδιών μεταξύ Ελληνικών λιμένων από Ελληνικά Επιβατηγά πλοία

30.12.1986

ΥΠΟΥΡΓ. ΑΠΟΦΑΣΗ: 70003/5423

Καθορισμός οργανικής συνθέσεως αυτοματοποιημένων φορτηγών ποντοπόρων πλοίων άνω των 3000 κοχ.

07.10.1981

Ν.1220/1981

Άρθρο 28: Για εισφορές υπέρ ΚΕΑΝ

Άρθρο 29: Περί εγκατάλειψης στην αλλοδαπή

26.03.1981

Π.Δ 259/1981

Περί κανονισμού ενδιαιτήσεως Πλοιάρχου και πληρώματος των ελληνικών εμπορικών πλοίων

16.05.1978

Π.Δ.382/1978

Περί συνθέσεως των πληρωμάτων Φορτηγών Πλοίων πάσης κατηγορίας ολικής χωρητικότητας μέχρι 500 κόρων.

29.051976

Ν.330/1976

Περί επαγγελματικών σωματείων και ενώσεων και διασφαλίσεως της συνδικαλιστικής ελευθερίας

08.09.1975

Π.Δ.591/1975

Περί υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων προς απογραφή ναυτικών προς απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και προς εισαγωγή σε Δημόσιες Ναυτικές Σχολές.

13.03.1974

Π.Δ. 177/1974

Περί Οργανικής Σύνθεσης των πληρωμάτων των Επιβατηγών (ακτοπλοϊκών Μεσογειακών τουριστικών) πλοίων.

03.10.1973

Ν.Δ.187/1973

Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ)

05.02.1972

ΥΠΟΥΡΓ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 63525/71402/48/71

Περί καθορισμού εδεσματολογίου πληρωμάτων φορτηγών πλοίων ολικής χωρητικότητας 500 κ.ο.χ ή 800 D.W και άνω

16.12.1970

Β.Δ 806/1970

Εφαρμογή Κανονισμού Εργασίας επί Ελληνικών Φορτηγών πλοίων χωρητικότητας άνω των 800 κ.ο.χ

20.08.1968

Β.Δ 542/1968

Περί ελέγχου της ναυσιπλοΐας, Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων.

01.08.1967

Α.Ν. 89/1967

Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών

04.10.1960

Β.Δ 683

Εφαρμογή Κανονισμού Εσωτερικής υπηρεσίας επί Ελληνικών επιβατηγών πλοίων χωρητικότητας άνω των 500 κ.ο.χ

28.02.1958

Ν.3816/1958

Περί κυρώσεως του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου

10.11.1953

Ν.Δ.2687/1953

Περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού (Εγκριτικές Πράξεις)

31.12.1950

Α.Ν.1611/1950

Περί καταθέσεων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Ταμείων

06.07.1945

 

 Α.Ν.3276/1945

Περί Συλλογικών Συμβάσεων Ναυτικής Εργασίας

28.02.1929

Ν.4006/1929

Περί τροποποιήσεως του άρθρου 2 του από 11/07/1927 Διατάγματος περί των επιβατηγών πλοίων.