Αρχική   Χάρτης   Επικοινωνία Στατιστικά

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ

 "ΕΝΩΣΗΣ"

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

"ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ"

ΝΣΚ ΚΛΑΔΙΚΕΣ

ΠΑΜΕ

ΠΕΣ-ΝΑΤ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

e - ΠΕΜΕΝ 

 

Εισαγωγή μελών

Username

Password

 

 

Νομοθεσία - ΣΣΕ

2019

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ρυμουλκών  2019-2020

2019

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ναυαγοσωστικών  2019-2020

2019

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού για το 2019.

2019

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων για το 2019.

2019

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων για το 2019.

 

 

 

2018

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού για το 2018.

2018

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων για το 2018

2018

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων για το 2018

2018

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων για το 2018

 

 

 

2017

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού για το 2017.

2017

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων για το 2017

2017

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων για το 2017

2017

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ναυαγοσωστικών  2017-2018

2017

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ρυμουλκών  2017-2018

 

 

 

2016

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων για το 2016

2016

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού για το 2016.

 

 

 

2015

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών για το 2015

 

 

 

2014

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού για το 2014.

2014

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων για το 2014

2014

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων για το 2014

2014

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων για το 2014

2014

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών για το 2014

 

 

 

2013

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού για το 2013.

2013

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων για το 2013

2013

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων για το 2013

2013

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων για το 2013

2013

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών  για το 2013

 

 

 

2012

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών για το 2012

 

 

 

2011

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων για το 2011

2011

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών ν.2743/1999

 

 

 

2010

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ακτοπλοϊκών Φορτηγών Πλοίων κάτω των 500 κ.ο.χ για το 2010

2010

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών για το 2010

2010

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Ποντοπόρων Πλοίων για το 2010

2010

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πλοιάρχων Ποντοπόρων Πλοίων για το 2010

2010

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών Φορτηγών Πλοίων για το 2010

2010

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού για το 2010

2010

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ρυμουλκών Βιομηχανικών Επιχειρήσεων  για το 2010

2010

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων για το 2010

2010

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων για το 2010

 

 

 

2009

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων για το 2009

2009

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών Φορτηγών Πλοίων για το 2009

2009

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πλοιάρχων  Μεσογειακών Φορτηγών Πλοίων για το 2009

2009

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού για το 2009

 

 

 

2008

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων για το 2008

2008

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Ποντοπόρων Πλοίων  για το 2008

2008

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πλοιάρχων Ποντοπόρων Πλοίων για το 2008

2008

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού για το 2008

2008

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Ρυμουλκών  για το 2008

2008-2009

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών για το 2008-2009

2008

Εξομοίωση των ΕΞΤΡΑ εργασιών στα Ακτοπλοϊκά πλοία με αυτές των Μεσογειακών - Τουριστικών Πλοίων

 

 

 

2007

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων για το 2007

2007

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πλοιάρχων Ποντοπόρων Πλοίων για το 2007

2007

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ακτοπλοϊκών Φορτηγών Πλοίων κάτω των 500 κοχ για το 2007

2007

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών Φορτηγών Πλοίων για το 2007

2007

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πλοιάρχων  Μεσογειακών Φορτηγών Πλοίων για το 2007

2007

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού για το 2007

 

 

 

2006

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων για το 2006

2006

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων για το 2006

2006

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Ποντοπόρων Πλοίων  για το 2006

2006

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πλοιάρχων Ποντοπόρων Πλοίων για το 2006

2004-2005-2006

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Επιβατηγών Τουριστικών Σκαφών για 2004-2005-2006